Data Potensi

1. Sosial Kependudukan

    a. Kependudukan

    b. Kesehatan

    c. Organisasi Masyarakat

2. Ekonomi Perindustrian dan UMKM

    a. Ekonomi Mikro

    b. Perindustrian dan Koperasi

3. Pertanian, Peternakan dan Perikanan